Nu in KiZ
C. Roos et al
Reflectie heeft een belangrijke plek gekregen in de kwaliteitskaders verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg en het toezichtkader van de Inspectie. Dat is niet toevallig. Reflectie past bij de wens om ‘continu te leren en te verbeteren’. Het helpt om de zorg beter aan te laten sluiten op de cliënt en bevordert een open en transparante cultuur in de zorg. Zorginstituut Nederland heeft zorgorganisaties geïnterviewd en bevraagd hoe zij reflectie toepassen. Wat maakt reflectie voor hun succesvol? Wat kan de langdurige zorg hier van leren?
S. van Arum, T. van den Enden
Sociale wijkteams zijn de afgelopen jaren als paddenstoelen uit de grond geschoten. Gemeenten zagen de sociale (wijk)teams als dé manier om te voldoen aan de extra taken die zij er door de decentralisaties bij kregen. Movisie heeft in 2014 en in 2015 een enquête uitgezet onder gemeenten om de stand van zaken rondom de inzet van deze teams in kaart te brengen. Dit artikel beschrijft resultaten van deze peiling.
A. Sprinkhuizen
De wijk maakt een glorieuze comeback als drager van vernieuwingen in beleid en uitvoeringspraktijken in zorg en welzijn. Wat is daarbij de bedoeling? Hoe pakt dit uit in de praktijk? En wat betekent dit voor de kwaliteit van het professioneel handelen van professionals in het domein van zorg en welzijn?
P. van Splunteren
Wat heeft de wijkbenadering tot nu toe opgeleverd voor mensen van een gemeente en hoe succesvol is de wijkbenadering? De KiZ-redactie legde onder meer deze vraag voor aan Ton Schroor, wethouder in Groningen, en aan Ruud Grondel, wethouder in Diemen. De invoering van wijkbenadering is in volle gang, en het kost alle partijen tijd om de omslag te maken. Ook de bestaande regelgeving werkt soms tegen. Maar er is geen weg terug, wijkgericht werken bevordert zorg op maat en stimuleert samenwerking tussen hulpverleners en maatschappelijke organisaties.
S. Krol
Sinds 2005 loopt in de gemeente Amersfoort het leefstijlprogramma B.Slim ‘Beweeg meer. Eet gezond’. Het programma richt zich zowel op kinderen met een gezond gewicht als op kinderen met overgewicht van 0-19 jaar en hun ouders/verzorgers. Bij de start van het programma had 20%-25% van de kinderen in de aandachtswijken overgewicht. Recent is gebleken dat dit percentage met drie tot zeven punten is gedaald.
Top 10 KiZ Archief
Blommaert, W. | Schots, E... | 2008
Downloads: 5.976
Profes...
Franx, drs. G. | Laurant,... | 2008
Downloads: 3.315
onderz...
Wagner, C. | 2010
Downloads: 2.399
Oratie
Wagner, C. | Wagtendonk, ... | 2009
Downloads: 2.917
onderz...
Beek, S. van | Dückers, M... | 2009
Downloads: 1.591
checkl...
Trappenburg, prof.dr. M.J... | 2008
Downloads: 2.051
onderz...
Bering, R. | 2008
Downloads: 2.141
prakti...
Minkman, M.M.N. | 2012
Downloads: 3.241
Samenw...
Dückers, M. | Frijters, d... | 2010
Downloads: 1.624
Projec...
Burgers, J. | Ouwens, dr.... | 2011
Downloads: 1.970
onderz...
Mijn downloads
H. van Veenendaal, E. Veldboer | 2017
Downloads: 6
patiëntgerichte zorg, ket...
H.W. Klaassen | 2017
Downloads: 5
patiëntgerichte zorg, ket...
M. van der Meulen | 2017
Downloads: 4
patiëntgerichte zorg, ket...
C. Roos et al | 2017
Downloads: 77
borgen, kaders en richtli...
S. van Arum, T. van den Enden | 2017
Downloads: 4
patiëntgerichte zorg, ket...
Inlogprocedure
De base is tijdelijk vrij toegankelijk
Gratis e-mailnieuwsbrieven
Klik hier voor Sigma met nieuws en tips voor kwaliteitsprofessionals