Nu in KiZ
R. Trooster, N. van Weert,
De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid in zijn organisatie. Maar welke informatie kunnen ze daar het beste voor gebruiken? Zorgprofessionals in een ziekenhuis registreren samen honderden kwaliteitsindicatoren. Veelal zijn het externe partijen die deze informatie opvragen en is het niet duidelijk wat daarvan voor de ziekenhuisleiding van belang is. Bestuurders sturen wel in toenemende mate óók op kwaliteit, maar zijn nog zoekende naar de goede manier om dat te doen.
A.M. Weggelaar et al
Externe partijen vragen in toenemende mate om inzicht en transparantie over de kwaliteit van zorg voor het uitvoeren van hun controlerende taak. Zorgprofessionals hebben behoefte aan cijfers over de geleverde zorg- en dienstverlening, zodat zij kunnen verbeteren. Wetenschappelijke verenigingen stimuleren het opzetten van ziektebeeld gebonden registraties. Al deze verzamelde informatie kunnen instellingen ook gebruiken voor interne sturing op basis van een kwaliteitsdashboard.
J. Kloeze
De ramen in de verpleeghuiszorg moeten open. Opdat bestuurders en zorgprofessionals vanzelfsprekend van elkaar leren en daarbij over de grenzen van de eigen instelling kijken. Dat zegt Jan Kremer, voorzitter van de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut. Hij stelde met zijn raad het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg op. Op het KiZ-congres 2017 verzorgt hij de openingspresentatie.
H.P. Cremers et al
Het Nederlands Hart Netwerk is een samenwerkingsverband tussen zorgaanbieders uit de 1ste, 2de en 3de lijn met als doel de waarde voor hartpatiënten te maximaliseren. Om dit te realiseren is het van belang om de relevante uitkomsten voor de hartpatiënt in relatie tot de kosten van deze gezondheidszorg te meten en continu te verbeteren.
E. Verkerk et al
Om te meten hoe patiënten hun gezondheid ervaren zijn er vragenlijsten, zogeheten Patient Reported Outcome Measures (PROMs). Hiermee is de kwaliteit van zorg op verschillende manieren te meten en mogelijk ook te verbeteren. Het selecteren en toepassen van de juiste PROM vragenlijst vraagt om een zorgvuldig proces. De nieuw ontwikkelde PROM-toolbox ondersteunt met een overzicht van de te zetten stappen in het selecteren van een geschikte PROM en de toepassing daarvan.
Top 10 KiZ Archief
Blommaert, W. | Schots, E... | 2008
Downloads: 5.993
Profes...
Franx, drs. G. | Laurant,... | 2008
Downloads: 3.352
onderz...
Wagner, C. | 2010
Downloads: 2.431
Oratie
Wagner, C. | Wagtendonk, ... | 2009
Downloads: 2.947
onderz...
Beek, S. van | Dückers, M... | 2009
Downloads: 1.607
checkl...
Trappenburg, prof.dr. M.J... | 2008
Downloads: 2.088
onderz...
Bering, R. | 2008
Downloads: 2.172
prakti...
Minkman, M.M.N. | 2012
Downloads: 3.293
Samenw...
Dückers, M. | Frijters, d... | 2010
Downloads: 1.660
Projec...
Burgers, J. | Ouwens, dr.... | 2011
Downloads: 2.100
onderz...
Mijn downloads
H.P. Cremers et al | 2017
Downloads: 1
meten en weten, ketens en...
E. Verkerk et al | 2017
Downloads: 1
Meten en Weten, Implement...
J. Kloeze | 2017
Downloads: 2
meten en weten, trends en...
R. Trooster, N. van Weert, | 2017
Downloads: 4
Meten en Weten, Implement...
A.M. Weggelaar et al | 2017
Downloads: 2
implementeren, borgen, me...
Inlogprocedure
De base is tijdelijk vrij toegankelijk
Gratis e-mailnieuwsbrieven
Klik hier voor Sigma met nieuws en tips voor kwaliteitsprofessionals